Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Informació general


ALCALDE-PRESIDENT: ENRIC CAPDEVILA TORRES-CiU Independents per Solivella-

1er TINENT-ALCALDE: Anton Andavert March-CiU Independents per Solivella-

2on TINENT-ALCALDE:  Ignaci Corbella March -CiU Independents per Solivella

REGIDOR Josep M.Esque Palau-CiU Independents per Solivella-

                Joan Iglesias Ballart -CiU Independents per Solivella-

                 Josep M.Anglés Español -UNIC-Fic-

                 Cristina Viudez Anglés- UNIC-Fic-

              

SECRETARIA: Judit Montseny Iglesias

Per possar-vos en contacte amb administració i regiduries:

secretaria@solivella.catTELEFON: 977892101 - 621218953

FAX: 977892378

 

 REGIDORIES

 

Joventut, Dona, Festes i celebracions associacionisme voluntariat.

Enric Capdevila Torres i  Antoni Andavert March

Patrimoni històric, artístic i documental, turisme, comunicació i información.

Ignaci Corbella March i Enric Capdevila Torres

Urbanisme, Obres, serveis generals i acció cÍvica.

Antoni Andavert March i Josep M.Esque Palau

Cultura, ensenyament, sanitat, esports i lleure.

Joan Iglesias Ballart i Ignaci Corbella March

Medi ambient, pagesia i protección civil.

Josep M.Esque Palau i Joan Iglesias Ballart