Festa del Sagrat Cor 2022

01/09/2022

Festa del Sagrat Cor 2022

SALUTACIÓ

 

Déu ha donat prova de l’amor que ens té, perquè Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors” (Rm 5,8)

Amb aquestes paraules tretes de la segona lectura de la solemnitat del Sagrat Cor de Jes s del cicle C que llegim aquest any St. Pau ens recorda com Déu ens estima. És l’amor tan sublim que “no va plmnyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres”. (Rm 8,32) Molta gent ni estm capaç assumir aquest amor que tan ultrapassa el nostre concepte humm de l’amor interessat. El Sagrat Cor de Jes s és un signe visible d’aquest amor. La devoció del Sagrat Cor ens ajuda a percebre l’amor de Déu a les nostres vides. Qui accepta l’amor de Déu interiorment, és configurat i afaiçonat per ell. La persona viu aquesta experiència de l’amor de Déu com una crida a la qual ha de respondre. Els dons rebuts del costat obert del Crist Crucificat, del qual van brollar “sang i aigua”, fan que la nostra vida sigui també per als altres font de la qual brollen “rius d’aigua viva”. L’experiència de l’amor inspirada pel costat traspassat del Redemptor ens omple de confiança indefallent, i ens protegeix del perill de replegar-nos en nosaltres mateixos, ja que ens fa més disponibles a una vida de servei i donació, a una vida per als altres. La resposta al manament de l’amor es fa possible només a través de l’experiència d’aquest amor, que ja abans ens ha donat Déu. El culte de l’amor que es fa visible en el misteri de la Creu, eficaçment present en tota celebració eucarística, constitueix per tant el fonament perquè puguem transformar-nos en persones capaces d’estimar i de donar-nos. Aquest obrir-se a la voluntat de Déu s’ha de renovar en tot moment, ja que també diu Benet XVI, “l’amor no estm mai acabat i complet”.

La mirada de fe i de confiança envers el costat traspassat per la llança, on resplendeix la inesgotable voluntat de salvació per part de Déu, no es pot considerar una forma passatgera de culte o una devoció menor o poc valuosa: l’adoració de l’amor de Déu segueix essent imprescindible per a una relació viva amb Déu. Visquem-la, diguem sovint: “Sagrat Cor de Jes s, en Vós confio!” i trobarem que la vida, les penes i sofrences, els moments de solitud o de dificultat... se’ns tornen diferents. Amb l’amor de Jesucrist, tot ho podem!

 

Mn. Adam Safianczu. Rector

 

Menu