Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies AJUTS OTORGATS PER L...
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
 

[Tornar]

AJUTS OTORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019-2020

La Diputació de Tarragona a atorgat al Arquebisbat de Tarragona-Parròquia Santa Maria de Solivella un ajut per import de 3.274,36 € en concepte de Reparació façana nord. Capella del Santíssim, 1a.fase.

Dins de les bases de Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona any 2019 s'ha obtingut un ajut per la "Cloenda any Sagrat Cor" amb un import de 6.841,26 € i per "10è aniversari SansArt" un ajut amb un import de 5.311 €.

Dins de les bases de subvencions per publicacions locals 2019 l'Ajuntament ha rebut  un ajut per la publicació del llibre "L'escola  pública de Solivella" amb un ajut de 85,93 €, i per el llibre "Aquells anys de l'olor de naftalina"  amb un import 488,14 €.

Dins de les bases Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectas per fenòmens meteorològics excepcionals 2019 l'Ajuntament ha obtingut un ajut de la Diputació per "Arrenjament del camí de les pedreres i camí del Tallat" amb un import de 50.000 €.

Dins de les bases subvencions de caràcter excepcional 2019 l'Ajuntament ha obtingut un ajut de la Diputació de Tarragona per "Reparació junta col·lector i clavagueram  Cr.Abadia Vella" amb un import de 4.061,53 €.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Solivella una subvenció nominativa per a la creació d'un mural commemoratiu del Vot de Poble amb un import de 15.000 €.

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins del programa per "Gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes" any 2019 amb un ajut de 1.646,99 €.