Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Formularis administratius

Des d'aci, us oferim la possibilitat de sol·licitar diferents documents administratius sense la necessitat de personar-se a les oficines municipals.

Així doncs, només cal que busqueu el formulari que necessiteu, l'empleneu amb totes les dades, i ens el feu arrivar per correu
, via  fax al telèfon 977892378, o per mail a secretaria@solivella.cat

En un breu termini de temps, rebreu en el vostre domicili el document sol·licitat.

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT
CERTIFICAT DE CONVIVENCIA

LLICENCIES D'OBRES:

INSTANCIA GENÈRICA

SOL·LICITUT DE LLICENDIA D'OBRA MAJOR

SOL·LICITUT DE LLICENCIA D'OBRA MENOR

SOL·LICITUT DE PRIMERA OCUPACIÓ

SOL·LICITUT DE LLICENCIA PARCELACIO-AGRUPACIO

FULL DE SUGGERIMENT/AGRAÏMENT O QUEIXA