Ajut de la Diputació de Tarragona dins del programa PAM 2021

03/11/2021

Ajut de la Diputació de Tarragona dins del programa PAM 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2021, per  import de vint-i-quatre mil cinc-cents  (24.500.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2021.

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d'energia elèctrica, carburants per calefacció,  manteniment de vies públiques, material d'oficina.

 

 

Menu