Anunci de licitació de l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini public del bar ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal de Solivella

06/05/2024

Anunci de licitació de l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini public del bar ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal de Solivella

Per Decret de l'alcaldia núm. 2024-0000049 de data 06.05.2024 es vas aprovar l'expedient i el plec de condicions per l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini públic del bar ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal de Solivella.

 

Pressupost (canon) de licitació: 1.500 € (IVA inclòs)(millorable)

Durada de la llicència: temporada d'estiu de l' 01.06.2024 a l' 01.09.2024. La llicència es podrà prorrogar per una temporada més ( de l'1 de juny fins a l'1 de setembre de 2025).

 

Les ofertes es podran presentar a les oficines municipals fins al dia 20.05.2023 a les 13:00 h.

 

Trobaràs tota la informació en els enllaços següents o al perfil del contractant

 

Anunci de licitació

Plec de condicions