Noticies

19/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins les bases de subvencions Activitats culturals COVID l'any 2020, per import de deu-mil euros (10.000.-€) per a despeses en activitats culturals portades a terme durant l'any 2020.
06/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella les següents subvencions , dins les basess del PAM de l'any 2020, Despeses corrents anualitt 2020 per import de 24.500 € Amortització de préstec 2020 per import de 100.000 € Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport...
03/11/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases de subvenció any 2020 per "Ajuts COVID Salut Pública" amb un import de 11.130,69€.
06/10/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases de subvenció de caràcter excepcional any 2018 per "Arrenjament clavagueram pas Rv.Blancafort" amb un import de 6.758,92 €.
05/10/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases del PAES 2019 per la "Millora de l'eficiència energètica 3ra.fase" amb un import de 11.632,50 €.

Pàgines