Certificat de representació

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació

Certificat de representació – Representante de Administrador Único o Solidario

  • Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.
  • Cost del certificat: 24 euros
  • Vàlid: 2 anys

 

Certificat de representació – Persona jurídica

  • Lletres d’inici del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.
  • Cost del certificat: 14 Euros
  • Vàlid: 2 anys

 

Certificat de representació – Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica

  • Lletres d’inici del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.
  • No té cost
  • Vàlid: 2 anys