Ajut de la Diputació de Tarragona per "Salut púlica per generar entorns més resilients, segurs i saludables"

14/02/2022

Ajut de la Diputació de Tarragona per "Salut púlica per generar entorns més resilients, segurs i saludables"

La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció dins de les bases corresponents a "Subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables" exercici 2021, aquest ajut ha subvencionat diverses actuacions:

Piscina municipal contractació de socorrista, la despesa ha sigut de 10.827,08€ i l'ajut atorgat per la Diputació de Tarragona ha estat de 8.690

Espècies plagues i Animals domèstics abandonats, la despesa ha sigut de 3.291,41 € i l'ajut atorgat per la Diputació de Tarragona ha estat de 2.718,18