AJUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS 2021 "SOLIVELLA RESPIRA"

25/01/2022

AJUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS 2021 "SOLIVELLA RESPIRA"

La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins de les bases del Cultura per activitats culturals singulars 2021 per la realització de diverses activitats  dins del projecte "Solivella Respira" per un import de Quatre mil cent-cinquanta  (4.150.-€).

Amb aquesta ajuda, l'ajuntament ha pogut fer front a la despesa de les activitats que han tingut un cost total de 6.864,63 €