Ajut Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals o d'interès ciutadà per a ens locals 2022

27/07/2023

Ajut Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals o d'interès ciutadà per a ens locals 2022

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut  per inversions en equipaments municipals o d'interès ciutadà per a ens locals 2022 amb un import de 19.953,6 €.

Amb aquest ajut s'ha procedit a comprar el mobiliari de la Sala de Vetlles, mobiliari per la llar d'infants i s'ha col·locat una barana al cementiri municipal per evitar caigudes.