AJUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PROJECTE "SOM XIPELLA"

31/01/2022

AJUT DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PROJECTE "SOM XIPELLA"

La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins de les bases del Cultura per activitats culturals singulars 2021 per la realització del projecte "SOM XIPELLA" amb un import de dotze mil dos-cents trenta-dos amb setanta vuit (12.232,78 €) Euros

Amb aquesta ajuda, l'ajuntament ha pogut fer front a la despesa de les activitats que han tingut un cost total de 17.475,40  €