Ajuts atorgats per la Diputació de Tarragona

18/01/2021

Ajuts atorgats per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella  dins de les Bases de subvencions del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020 un ajut de 6.650€ per la llar d'infants de Solivella.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les Bases 2020 per "Subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics" amb un import de 2.000€ amb aquest ajut s'ha procedit a la compra de gabies i transportins, menjar per a gats i es procedirà tambè a la esterilització de gats de les colónies que tenim al municipi.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les Bases 2020 per "Subvenció destinades a la millora de les instal·laicons consultori mèdics locals 2020" amb un import de 876,97 €.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les Bases 2020 per "Subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans" amb un import de 973,85 €.