LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UN AJUT EXTRAORDINÀRI PER LA REPARACIÓ D'UNA JUNTA DEL COL·LECTOR CR.ABADIA VELLA

19/11/2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UN AJUT EXTRAORDINÀRI PER LA REPARACIÓ D'UNA JUNTA DEL COL·LECTOR CR.ABADIA VELLA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Solivella un ajut extraordinàri per la reparació de la junta del col·lector del clavagueram del Cr.Abadia Vella amb un import de 4.061,53€.

 

Amb aquest import s'ha procedit a l'arrenjament de la junta del col·lector per part de SOREA.