LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A DESPESES CORRENTS EXERCICI 2023

25/01/2024

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A DESPESES CORRENTS EXERCICI 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2023, per  import de vint-i-quatre mil cinc-cents euros (24.500,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2023.

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d'energia elèctrica, carburants per calefacció, productes per manteniment de vies públiques, material d’oficina.