LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS 2022

21/11/2022 Subvencions

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Associació Cultural Cor Parroquial de Santa Maria de Solivella, una subvenció dins de les bases 2022 per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables, per a aquests equipaments i en elements patrimonials any 2022.

Concepte: Millora espai musical coral, amb un import de 4.958,88 euros.