Noticies

26/01/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut per import de 24.500 € dins del programa del Pla d'acció Municipal exercici 2022 en concepte de despeses corrents. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d'energia elèctrica...
09/01/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del programa e-cataleg 2022, per les següents actuacions: -Banda de Música Verge de la Serra de Montblanc amb un import de 800 € -Julivert amb un import de 2.700 € -Zamba Show amb un import de 3.133,9 € -Bandarra Street Orkestra sociomusical...
12/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Esplai del Jubilat i pensionista de Solivella ajuts dins de les bases 2022 -Per adquisició de projector i ordinador portàtil un ajut de 1.076,03 € -Per Activitats culturals gent gran Solivella 2022 yn ajut de 2.409,78 €
21/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Associació Cultural Cor Parroquial de Santa Maria de Solivella, una subvenció dins de les bases 2022 per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables, per a aquests equipaments i en elements patrimonials any 2022...
21/11/2022 Subvencions
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS 2022 La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Associació Cultural Vot de Poble de Solivella, una...
21/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona a concedit a l’Associació Cultural Vot de Poble de Solivella, una subvenció dins les bases 2022 per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular, any 2022. Concepte: Votmúsic-cultural/22, amb un import de 2.748,20 euros.
04/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins de les bases 2022, per projectes i activitats culturals 2022. Concretament per els projectes Solivella Respira i Rurals/Som Xipella (III) amb un import de 14.822 €.
04/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins de les bases 2022, per generar entorns més resilients, segurs i saludables: Línia 1-1.2 PISCINES amb un ajut de 8.174 € Línia 2- Salut amb un ajut de 2.825,92 € Amb aquestes ajudes, l'ajuntament podrà fer front a...
12/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut per la transició energètica i acció climatica (PAESC ) 2021 per poder continuar amb la substitució dels punts de llums existents per uns de nous amb reducció de la contaminació lluminosa. El import de l'obra executada ha estat de 10.036,10 € i l'ajut ha...
02/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per import de vuit mil quatre-cents vint-i-dos euros (8.422 €) al nostre ajuntament, per diverses actucions dins l'eCatàleg de la Diputació de Tarragona. Amb aquesta subvenció es durant a terme diferents activitats culturals i festives, durant aquest...