Oberta la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau i Jutge de Pau suplent de Solivella

03/02/2022

Oberta la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau i Jutge de Pau suplent de Solivella

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Regalment 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular i el Jutge de Pau suplent.

El termini per presentar les sol·licituts finalitza el proper dia 2 de març del 2022.

Les sol·licituds les podeu presentar telemativament mitjançant el següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/ca/web/solivella

o a les oficines municipals.

Model de document a trametre:

 

/sites/solivella/files/recursos/instancia_jutjat.pdf