Noticies

18/01/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les Bases 2020 per "Subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics" amb un import de 2.000€ amb aquest ajut s'ha procedit a la compra de gabies i transportins,...
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Solivella un ajut dins del programa PEXI 2018 per la construcció del clavagueram del pavelló amb un import de 8.249€.
19/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Solivella un ajut extraordinàri per la reparació de la junta del col·lector del clavagueram del Cr.Abadia Vella amb un import de 4.061,53€. Amb aquest import s'ha procedit a l'arrenjament de la junta del col·lector per part de SOREA.
19/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella una subvenció, dins les bases de subvencions Activitats culturals COVID l'any 2020, per import de deu-mil euros (10.000.-€) per a despeses en activitats culturals portades a terme durant l'any 2020.
06/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella les següents subvencions , dins les basess del PAM de l'any 2020, Despeses corrents anualitt 2020 per import de 24.500 € Amortització de préstec 2020 per import de 100.000 € Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport...
03/11/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases de subvenció any 2020 per "Ajuts COVID Salut Pública" amb un import de 11.130,69€.
06/10/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases de subvenció de caràcter excepcional any 2018 per "Arrenjament clavagueram pas Rv.Blancafort" amb un import de 6.758,92 €.
05/10/2020
La Diputació de Tarragona a atorgat a l'Ajuntament de Solivella un ajut dins de les bases del PAES 2019 per la "Millora de l'eficiència energètica 3ra.fase" amb un import de 11.632,50 €.
Menu

Menú principal