La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per activitats culturals dins del programa "eCatàleg" exercici 2022

02/08/2022 Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per activitats culturals dins del programa "eCatàleg" exercici 2022

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per import de vuit mil quatre-cents vint-i-dos euros (8.422 €) al nostre ajuntament, per diverses actucions dins l'eCatàleg de la Diputació de Tarragona.

Amb aquesta subvenció es durant a terme diferents activitats culturals i festives, durant aquest any 2022.