Subvenció Diputació de Tarragona per a despeses corrents exercici 2022.

26/01/2023 Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona per a despeses corrents exercici 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Solivella un ajut per import de 24.500 € dins del programa del Pla d'acció Municipal exercici 2022 en concepte de despeses corrents.

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport econòmic necessari per les despeses d'energia elèctrica, carburants per calefacció  i productes per manteniment de vies públiques.